מבקרת המועצה וממונה על תלונות הציבור

איריס שחף

טל: 04-6720659 / 04-6724343  |  נייד:  054-7732027  |  מייל:  iris@m-migdal.co.il
 

המועצה מעסיקה מבקר במשרה חלקית (50%).
המבקר בודק אם פעולות בעלי התפקידים במועצה נעשים כדין, בידי המוסמכים לעשותם, תוך שמירה על כללי מנהל תקין, טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.
לצורך כך נפגש המבקר עם העובדים שיש להם נגיעה לנושא הנבדק, סוקר דוחות, מסמכים ומאגרי מידע,  ובוחן בקפידה את סדרי הבקרה והנהלים הרלוונטיים.
 

בחירת נושאי הביקורת נעשית על פי שיקול דעתו של המבקר, וככל האפשר בהתאם לפניות ראש המועצה וועדת הביקורת.
 

תכנית העבודה הרב שנתית של המבקר, כוללת למעשה את כל תחומי העשייה במועצה, מתוך מטרה להקיף את מכלול הנושאים באופן מחזורי, שיטתי, יסודי ומערכתי.
עם זאת, תכנית העבודה השנתית מושפעת גם ממידע שוטף המגיע למבקר מגורמים שונים,  כאשר לדעת המבקר מידע זה מחייב ביצוע ביקורת בנושא מסוים באופן מידי.
לאחר שדוחות הביקורת נדונים בוועדת הביקורת ומוגשים למליאת המועצה,  הם מתפרסמים באופן מלא באתר האינטרנט של המועצה.
 

בכל תלונה, ניתן לפנות ל: מצ"ב חוק (קישור)


עבור לתוכן העמוד