logo
עמוד הבית
אודותינו
שרותי המועצה
תיירות
ביטחון
שרותי דת
תרבות ופנאי
משוב
שרותי דת
חדשות

לציבור התושבים

שעות קבלת קהל במשרדי המועצה:

ימים א,ב, ג,ה

בין השעות 10:00-15:00

תשלום בקופה בין השעות 9:00-15:00

רישוי עסקים:

ימי שני בין השעות 8:30-13:30

נשמח לעמוד לשרותכם

 

------

תזכורת-לתושבים שלום

איסוף אשפה בימים-

א-ג-ה איסוף גזם בימי חמישי. הציבור מתבקש להוציא גזם לפני יום חמישי ולא בתחילת השבוע.

כלבים משוטטים-יש לקשור את הכלבים. כלב שיתפס משוטט, ילכד ויועבר לכלבייה.כל העלויות יחולו על הבעלים.

 

------

לתושבים שלום

בימים אלו הקמנו אתר אינטרנט לרווחת התושבים
בברכה
ישראל אמרוסי

ראש המועצה - מגדל

info@m-migdal.co.il

 

------
לוח מודעות
עיתון וירטואלי
תמונות מהאלבום
5
מושבה מגדל
מושבה מגדל
מושבה מגדל
דבר ראש המועצה יזכור צו ארנונה אלבום תמונות פרוטוקולי המועצה
מגדל ,מקומית ,מועצה ,מושבה מגדל ,
צימרים ליד הכינרת,צימרים בצפון ,יישוב קהילתי ,יישוב מגדל ,
אתר זה נבנה ע"י :
כינר מחשבים
מגדל ,יישוב דתי ,מועצה מקומית מגדל ,מגדל ,
מגדל ,המושבה ,מושבת ,מועצת מגדל ,