נורית כחלון

יחידה:שירותים חברתיים
תפקיד:מנהלת
טלפון:04-6720659 שלוחה 3
דואל:nuritk@m-migdal.co.il 
פקס:04-6173948