יחיאל עובדיה

יחידה:גזברות
תפקיד:גזבר / מזכיר
טלפון:04-6720659
דואל:yhielo@m-migdal.co.il 
פקס:04-6724343