מר נתנאל אלפסי

יחידה:לשכת ראש המועצה
תפקיד:ראש המועצה
טלפון:04-6720659 שלוחה 1
דואל:nirai@m-migdal.co.il 
פקס:04-6724343