פנחס ברלס

יחידה:מחלקת המשק
תפקיד:מנהל
טלפון:04-6720659
דואל:pinhasb@m-migdal.co.il