הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

 ספר טלפונים - יחידות המועצה

שם היחידה מחלקת נוער
אגף חינוך
מחלקה מחלקת נוער
יחידה  
כתובת  
טלפון 054-8068868
פקס 04-6724343
שעות קבלת קהל
 
דואר אלקטרוני omers@m-migdal.co.il
סדר הופעה 4
תיאור
יחידת הנוער היישובית פועלת כמענה לנוער בפעילות הבלתי פורמאלית בשעות אחר הצהריים והערב במגוון רחב של פעילויות חינוכיות ערכיות וקהילתיות. השאיפה שלי כמנהל יחידת נוער היא שיחידת הנוער תפעל למען הנוער  והקהילה בשיתוף פעולה עם מוסדות, ארגונים ובתי הספר של ילדים בערים ובמעוצות השונות. היחידה פועלת תחת חוק הנוער בהנחיה ובליווי של מנהל חברה ונוער.  הפעילות מיועדת לבני נוער מכיתות ז' עד יב'.  
היחידה תעניק מענה חינוכי – ערכי וחברתי למרבית בני הנוער ביישוב: נוער נורמטיבי, נוער במצבי סיכון, נוער מנותק במגזרים השונים הקיימים ביישוב. השאיפה שבני הנוער יעברו במסגרת שירותי היחידה תהליך העצמה לפיתוח וחיזוק תחושת המסוגלות ויכולות המימוש שלהם תוך כדי שילוב והשתייכות למגוון קבוצות בתחומי עניין שונים. בני הנוער ילוו בתהליך גיבוש זהות אישית, משפחתית, חברתית ותרבותית, תוך כדי מתן ביטוי למאפיינים התרבותיים הייחודים של קבוצות האוכלוסייה השונות בחברה רב תרבותית דמוקרטית.

אחת ממטרות החינוך היא: "לטפח מעורבות בחיי החברה הישראלית, נכונות לקבל תפקידים ולמלאם מתוך מסירות ואחריות, רצון לעזרה הדדית, תרומה לקהילה, התנדבות וחתירה לצדק חברתי במדינת ישראל" (חוק החינוך הממלכתי התשס"ד, 2004).

יחידת הנוער אמונה על החינוך הבלתי פורמאלי החינוך החברתי – ערכי – קהילתי ותקדם באופן ישיר וממוקד תכנים ערכיים - חברתיים. הפעולות המגוונות שיחידת הנוער מציעה למתבגר מאפשרות לו לברר לעצמו את מערכת הערכים שלו ולבחון את יישומן במציאות. בית הספר והקהילה הם בין הזירות שבהן אפשר לקדם את מימושם של ערכים בחיי היום יום ולעודד את התפתחותם של בני הנוער להיות מעורבים, שותפים ואכפתיים.
מנהל/ת אומר שמש
קבצים מצורפים

מחלקת נוער

מנהל/ת:אומר שמש
טלפון:054-8068868
פקס:04-6724343
דואל:omers@m-migdal.co.il 
יחידת הנוער היישובית פועלת כמענה לנוער בפעילות הבלתי פורמאלית בשעות אחר הצהריים והערב במגוון רחב של פעילויות חינוכיות ערכיות וקהילתיות. השאיפה שלי כמנהל יחידת נוער היא שיחידת הנוער תפעל למען הנוער  והקהילה בשיתוף פעולה עם מוסדות, ארגונים ובתי הספר של ילדים בערים ובמעוצות השונות. היחידה פועלת תחת חוק הנוער בהנחיה ובליווי של מנהל חברה ונוער.  הפעילות מיועדת לבני נוער מכיתות ז' עד יב'.  
היחידה תעניק מענה חינוכי – ערכי וחברתי למרבית בני הנוער ביישוב: נוער נורמטיבי, נוער במצבי סיכון, נוער מנותק במגזרים השונים הקיימים ביישוב. השאיפה שבני הנוער יעברו במסגרת שירותי היחידה תהליך העצמה לפיתוח וחיזוק תחושת המסוגלות ויכולות המימוש שלהם תוך כדי שילוב והשתייכות למגוון קבוצות בתחומי עניין שונים. בני הנוער ילוו בתהליך גיבוש זהות אישית, משפחתית, חברתית ותרבותית, תוך כדי מתן ביטוי למאפיינים התרבותיים הייחודים של קבוצות האוכלוסייה השונות בחברה רב תרבותית דמוקרטית.

אחת ממטרות החינוך היא: "לטפח מעורבות בחיי החברה הישראלית, נכונות לקבל תפקידים ולמלאם מתוך מסירות ואחריות, רצון לעזרה הדדית, תרומה לקהילה, התנדבות וחתירה לצדק חברתי במדינת ישראל" (חוק החינוך הממלכתי התשס"ד, 2004).

יחידת הנוער אמונה על החינוך הבלתי פורמאלי החינוך החברתי – ערכי – קהילתי ותקדם באופן ישיר וממוקד תכנים ערכיים - חברתיים. הפעולות המגוונות שיחידת הנוער מציעה למתבגר מאפשרות לו לברר לעצמו את מערכת הערכים שלו ולבחון את יישומן במציאות. בית הספר והקהילה הם בין הזירות שבהן אפשר לקדם את מימושם של ערכים בחיי היום יום ולעודד את התפתחותם של בני הנוער להיות מעורבים, שותפים ואכפתיים.