הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

מבנה ארגוני

מבנה ארגוני

 • ראש המועצה
 • מנהלת הלשכה
 • עוזר ראש המועצה
 • מזכיר וגזבר
  • קופה ורכש
  • משרד רואה חשבון
  • גבייה
 • מהנדסת המועצה
 • יו"ר הנהלת המתנ"ס
 • מנהל משק
  • אחזקה
  • תברואה
  • נקיון
 • פקח וממונה רישוי עסקים
 • ייעוץ משפטי
 • מחלקת חינו
  • מחלפות גני ילדים
  • מלוום בהסעות
  • חונכות פדגוגית
  • רכזת מופ"ת
 • מבקרת המועצה
 • מחלקה לשירותים חברתיים
  • עו"ס משפחות
  • עו"ס נתיבים להורות
  • עובדות זכאות
  • רכזת מופ"ת
  • רכזת מועדוניות
  • אם בית מועדונית
 • קב"ט