מבנה ארגוני

מבנה ארגוני
 • ראש המועצה
  • מנהלת הלשכה
  • עוזר ראש המועצה
  • מזכיר וגזבר
   • קופה ורכש
   • משרד רואה חשבון
   • גבייה
  • מהנדסת המועצה
  • יו"ר הנהלת המתנ"ס
  • מנהל משק
   • אחזקה
   • תברואה
   • נקיון
  • פקח וממונה רישוי עסקים
  • ייעוץ משפטי
  • מחלקת חינו
   • מחלפות גני ילדים
   • מלוום בהסעות
   • חונכות פדגוגית
   • רכזת מופ"ת
  • מבקרת המועצה
  • מחלקה לשירותים חברתיים
   • עו"ס משפחות
   • עו"ס נתיבים להורות
   • עובדות זכאות
   • רכזת מופ"ת
   • רכזת מועדוניות
   • אם בית מועדונית
  • קב"ט