ספר טלפונים

​​​

  
  
  
  
  
אגפים ומחלקות04-6720659nirai@m-migdal.co.il
גזברות04-6720659yhielo@m-migdal.co.ilיחיאל עובדיה04-6724343
הנדסה04-6720659annab@m-migdal.co.ilאנה ברודסקי04-6724343
חינוך04-6720659 שלוחה 2fania@m-migdal.co.ilפאני עטיה04-6724343
מעון04-6716170 |  052-3549729זהבה בוחבוט
גני ילדים
מחלקת נוער054-8068868omers@m-migdal.co.ilאומר שמש04-6724343
הרשות למלחמה באלימות, סמים ואלכוהול053-7536377yonio@m-migdal.co.ilיוני עוקבי
לשכת ראש המועצה04-6720659 שלוחה 1Nirai@m-migdal.co.ilמר נתנאל אלפסי04-6724343
מבקר המועצה073-2710918iris@m-migdal.co.ilאיריס שחף04-6724343
משק ואיכות הסביבה
מחלקת המשק04-6720659pinhasb@m-migdal.co.ilפנחס ברלס04-6724343
פיקוח ישובי ורישוי עסקים04-6767264 | 050-3555251idanz@m-migdal.co.ilעידן ציון04-6767264
שירותים חברתיים04-6720659 שלוחה 3nuritk@m-migdal.co.ilנורית כחלון04-6173948
ילד ונוער
פרט ומשפחה
הגיל השלישי
אוכלוסייה צרכים מיוחדים

​​