חברי מועצה

להלן רשימת חברי המועצה:

  1. מר נתנאל אלפסי- ראש המועצה
  2. הגב' חגית עוקבי- סגנית ראש המועצה
  3. עו"ד ציון טייב – סגן ומ"מ ראש המועצה
  4. מר משה ויצמן- חבר המועצה
  5. עו"ד יאיר חורי- חבר המועצה
  6. מר רוברט אמרוסי- חבר המועצה
  7. מר יוסף בן אודיז- חבר המועצה