מאגר יועצים

תחום​​שם​טלפון​טלפון נוסף​דוא"ל​כתובת
אדריכלות והנדסה​​בני פרייז
אדריכלות ומתכנני ערים בע"מ​​נור רייפר
תכנון​רן בלנדר​כפר תבור​
​אדריכלות​גסר יפה
​אדריכלות​​אבשלומוב
​אדריכלות​יעד אדריכליםגוש שגב​

פרוטוקולים של התקשרויות

  
קישור לפרוטוקול
הרחב שנה : 2019 ‏(1)